OUDEREN-PREVENTIEPLAN

 

De samenleving vergrijst, mensen leven langer  dankzij een algeheel verbeterde gezondheidszorg. medicijngebruik en een gezondere levensstijl. Op tandheelkundig gebied uit zich dit in een langer behoud van (deels) het eigen gebit.

Ons doel is u te begeleiden naar een fase waarin u ook op hoge leeftijd een gezonde mond ervaart , het gebit veilig gesteld is, vrij van mond- en tandziekten en het voorkomen van acute problemen en pijn.

Onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” richten wij ons in eerste instantie op een goede preventie en mondverzorging, liefst individueel afgestemd, zodat u ook op hoge leeftijd alle kennis en vaardigheden in huis hebt uw gebit goed te verzorgen. Hierdoor verkleint u de kans op verlies van gebitselementen ten gevolge van cariës en tandvleesziekten.

Medicijngebruik kan vaak nadelige gevolgen hebben voor het gebit. Denkt u bijvoorbeeld aan een droge mond, waardoor het risico op cariës (gaatjes) vergroot is. Samen met onze mondhygiënistes helpen wij u de juiste preventieve maatregelen te nemen.

Vooruitlopend op het ouder worden is het raadzaam uw gebit veilig te stellen. Samen met u stellen wij een zorgplan op en bespreken wij welke behandelingen van het zorgplan u het beste kan laten uitvoeren bij een goede gezondheid, waarbij wij streven naar duurzame restauratieve tandheelkunde. Dit betaalt zich terug in relatief weinig onderhoud op termijn.

Soms is echter eenvoud in het behandelplan het beste.

Ga naar ons Preventieplan ouderen 70+

Klikprothese op implantaten

Heeft u reeds al uw tanden en kiezen verloren en draagt u een volledige gebitsprothese dan kan een klikprothese op implantaten uitkomst bieden voor die gevallen van een loszittende prothese op sterk geslonken kaken.

In uw onderkaak worden dan implantaten geplaatst. Dit zijn een soort kunstwortels van titanium die vastgroeien in het bot. Het gebit klikt hierop vast, waardoor deze tijdens het eten en praten niet meer los kan schieten.

Een klikprothese op implantaten vergroot het draagcomfort en draagt bij tot een verbetering van de kwaliteit van het leven.