WORTELKANAALBEHANDELING

Tandarts Fanny Lie A Njoek heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen onder een tandheelkundige behandelmicroscoop. Hierdoor kan met de grootste precisie gewerkt worden.

Door een trauma of vergevorderde cariës (aantasting) kan het binnenste weefsel in tanden of kiezen ontstoken raken. Bacteriën die in cariës voorkomen  produceren stoffen die schadelijk zijn voor de gezonde zenuw in een tand of kies. Indien de tandzenuw hierdoor ontstoken raakt kan dit heftige pijn (pulpitis) veroorzaken en tot het afsterven van de tandzenuw leiden. Het gevolg kan een ontsteking in het kaakbot zijn.  Een wortelkanaalbehandeling (endodontische behandeling) is dan noodzakelijk om kaakontstekingen te voorkomen. Het doel van een wortelkanaalbehandeling is het wegnemen van de oorzaak van het ontstekingsproces, opdat de tand of kies behouden kan blijven.

rontgenfoto na wortelkanaalbehandeling 21Wortelkanaalbehandeling na een val op een voortand. 

Dit is in het algemeen een arbeidsintensieve behandeling, uitgevoerd onder een behandelmicroscoop. Afhankelijk van het aantal kanalen en de complexiteit kan het tussen de één en twee uur in beslag nemen.

Uw tand of kies wordt geïsoleerd door middel van een rubberen beschermlapje. Via een gaatje in de tand of kies worden de kanalen gereinigd en bacterievrij gemaakt en vervolgens gevuld. Na het vullen van de kanalen zal meestal een duurzame definitieve restauratie worden aangebracht.

microscoop-en-assistente