Disclaimer

Algemene disclaimer

· Hoewel aan alle pagina’s van de Van Gils & Lie tandartsen (VGL) -website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. VGL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de VGL-website.

· Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn bij VGL.

· De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de tandarts of de assistente aan de patiënt wordt verstrekt.

· De sites waarnaar het VGL linkt worden door VGL regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan VGL voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. VGL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

· Uw behandelend tandarts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie. Voor zover u een indicatie voor een wachttijd krijgt geldt dat u daar geen rechten aan kan ontlenen.

· Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp.

· Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.

· Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de VGL-website geldt: copyright © 2014 VGL.

· VGL sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

· De Algemene Inkoop Voorwaarden van VGL zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoop opdrachten en overeenkomsten, tussen VGL en derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van VGL en worden op verzoek toegezonden.

· Van Gils & Lie tandartsen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 3433 87 13

E-maildisclaimer
· Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

· Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

· De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten VGL (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

· E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

· VGL sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

· VGL garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.