EERSTE BEZOEK IMPLANTOLOGIE

Hoe gaat het eerste bezoek?

Bij het eerste onderzoek wordt uw wens, de reden en het doel van uw verwijzing geïnventariseerd. Verder zal uw algemene gezondheid worden besproken aan de hand van een vooraf in te vullen gezondheidsvragenformulier. Graag uw BSN nummer meenemen (legitimatie is wettelijk verplicht) .

Na het doen van uitgebreid mondonderzoek en één of meer röntgenfoto’s wordt de gebitssituatie en  botsituatie bepaald. Van belang is dat kan worden uitgesloten dat er ontstekingen in de mond aanwezig zijn. Daarbij zal de nadruk liggen op de vraag of de conditie van het tandvlees in orde is. U zult begrijpen dat het plaatsen van een implantaat in een ontstoken gebied niet wenselijk is. Als er ontstekingen aan het tandvlees zijn (parodontitis) dan dienen deze eerst in kaart gebracht en behandeld dienen te worden. Daarnaast zal indien er niet voldoende bot aanwezig lijkt te zijn, met u de mogelijkheden van botherstel behandelingen worden besproken.

Indien het er op lijkt dat het plaatsen van een implantaat mogelijk is (vrijwel altijd) zullen globaal de kosten worden besproken en waar nodig worden afgezet tegen mogelijke alternatieven. Als een behandeling met implantaten gewenst is wordt er een gespecificeerde begroting gemaakt. Tevens krijgt u uitleg over de inschatting van het tijdsbestek van het behandeltraject.

Communicatie

Er wordt  een rapportage naar uw eigen tandarts en een kopie naar u zelf gestuurd.  Het kan zijn dat het zaak is één en ander eerst met uw tandarts af te stemmen, alvorens de implantologische behandeling te starten.

In sommige gevallen wordt verzocht (extern) een 3D scan te laten maken, meestal volstaan de conventionele röntgenopnamen en het klinisch inzicht van de ervaren behandelaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *