HUISREGELS

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen hanteert Van Gils & Lie tandartsen de volgende huisregels:

 1. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 2. Bij inschrijving als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas en een evt. verwijsbrief mee te nemen.  Zorg dat u minstens 10 minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig bent in verband met de inschrijving.
 3. Als extra dienstverlening ontvangt u voor elke afspraak ruim tevoren een herinnering per e-mail en 1 dag tevoren per sms. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Ook als er om technische redenen geen herinnering verzonden kan worden.
 4. Wijzigingen in gezondheidssituatie en medicatiegebruik, @- of woonadres en/of telefoonnummer geeft u tijdig door.
 5. Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit persoonlijk, liefst telefonisch. Annuleringen per email worden niet geaccepteerd.
 6. Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 48 uur tevoren annuleert, ongeacht de reden, brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
 7. Nb. In het weekend wordt niet gewerkt. Afspraken op de maandag kunt u uiterlijk vrijdag vóór 12:00 verzetten.
 8. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen worden uitgeschreven.
 9. U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een periodieke gebitscontrole.
 10. De nota ontvangt u via een factoringbedrijf (Infomedics) of u kunt per pin betalen.
 11. Nieuwe patiënten die uitsluitend  voor een orthodontische behandeling  met de “onzichtbare beugel ” komen, dienen  het eerste consult direct per pin te voldoen.
 12. Vanaf 16 mei 2022 geldt Betaald Parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9:00- 18:00. Voor ‘niet parkeervergunninghouders” zal een maximale parkeerduur gelden van 2 uur a €1,05 per uur. Buiten deze tijden geldt vrij parkeren.