IMPLANTOLOGIE

Wat zijn implantaten?

Implantaten zijn feitelijk kunstwortels en dienen ter ondersteuning van kronen, bruggen of prothesen. Wij gebruiken titanium implantaten met uitwendig en inwendig schroefdraad.  Het uitwendige draad dient om het implantaat stabiel te verankeren, zodat het kan vastgroeien. Met het inwendige draad kan er iets op het implantaat geschroefd worden. Dat is aanvankelijk meestal een genezingsopbouw, die na enige tijd vervangen door de suprastructuur, bijvoorbeeld een definitieve drukknop verankering voor onder een klikprothese,  of een kroon of brug.

Hoe gaat het eerste bezoek?

Bij het eerste onderzoek wordt uw wens, de reden en het doel van uw verwijzing geïnventariseerd. Verder zal uw algemene gezondheid worden besproken aan de hand van een vooraf in te vullen gezondheids- vragenformulier.

Na het doen van uitgebreid mondonderzoek en één of meer röntgenfoto’s wordt de gebitssituatie en  botsituatie bepaald. Van belang is dat kan worden uitgesloten dat er ontstekingen in de mond aanwezig zijn. Daarbij zal de nadruk liggen op de vraag of de conditie van het tandvlees in orde is. U zult begrijpen dat het plaatsen van een implantaat in een ontstoken gebied niet wenselijk is. Als er ontstekingen aan het tandvlees zijn (parodontitis) dan dienen deze eerst in kaart gebracht en behandeld te worden. Daarnaast zal indien er niet voldoende bot aanwezig lijkt te zijn, met u de mogelijkheden van botherstel behandelingen worden besproken.

Indien het er op lijkt dat het plaatsen van een implantaat mogelijk is (vrijwel altijd) zullen globaal de kosten worden besproken en waar nodig worden afgezet tegen mogelijke alternatieven. Als een behandeling met implantaten gewenst is wordt er een gespecificeerde begroting gemaakt. Tevens krijgt u uitleg over de inschatting van het tijdsbestek van het behandeltraject.

Communicatie

Er wordt  een rapportage naar uw eigen tandarts en een kopie naar u zelf gestuurd.  Het kan zijn dat het zaak is één en ander eerst met uw tandarts af te stemmen, alvorens de implantologische behandeling te starten.

In sommige gevallen wordt verzocht (extern) een 3D scan te laten maken, meestal volstaan de conventionele röntgenopnamen en het klinisch inzicht van de ervaren behandelaar.

Behandelwijze

De behandeling is pijnloos en gebeurt onder lokale verdoving.  U kunt nadien gewoon auto rijden, maar wij kunnen ons voorstellen dat het fijn is als er iemand met u mee komt. Het eten nadien is, met enige voorzichtigheid, geen probleem. Indien u desondanks op ziet tegen een dergelijke behandeling, kan overwogen worden een kalmeringsmiddel vooraf in te nemen. Het neemt een groot deel van de zorgen weg, maar u dient wel vervangend vervoer te regelen.

In de dagen na de behandeling kan het behandelde gebied wat gevoelig zijn maar dit valt in het algemeen heel erg mee. Indien dat toch zo mocht zijn, is het gebruik van een gangbare pijnstiller (meestal paracetamol) voldoende om de hinder weg te nemen. Van belang is dat u het rustig aan doet na de behandeling. Het is bijvoorbeeld onverstandig te gaan sporten direct na de behandeling.

Na twee weken worden de hechtingen verwijderd. Tot die tijd krijgt u een medicinaal spoelmiddel (meestal chloorhexidine) voorgeschreven om het gebied met de hechtingen schoon te houden. Na het verwijderen van de hechtingen krijgt u aanvullende instructies.

Bij vooraf onvoldoende botbreedte  worden de implantaten, na enige maanden onder het tandvlees te zijn vastgegroeid, door een minimale ingreep weer bereikbaar gemaakt. Bij voldoende botbreedte worden de implantaten direct verlengd door het tandvlees. Er wordt dan een genezingsopbouw op het implantaat geschroefd, waar de hechtingen naast geplaatst worden. (Zie voor meer info bij:  behandelmethoden)

Vervolgbehandeling

Nadat de implantaten zijn vastgegroeid kan de suprastructuur (kroon, brug of prothese) door uw eigen tandarts gemaakt worden. Op verzoek kan dit ook door ons worden verzorgd. Belangrijk om te weten is dat het eindresultaat voor het grootste deel bepaald wordt door de uiteindelijke restauratie en niet door het implantaat. Frontelementen worden daarom in de regel door de implantoloog zelf voorzien van een kroon, aangezien de esthetiek daar cruciaal is en van kleine details afhangt.

Tijdelijke voorziening

Bij verlies van een zichtbare tand of kleine kies is er meestal een vervangende tijdelijke prothese nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een ets- of plakbrug is in de regel niet wenselijk omdat dit schade aan de buurelementen kan opleveren wanneer deze meermalen moet worden verwijderd en vastgezet. Verstandiger is het een tijdelijke prothese te laten maken. Dat kan met een plaatje van roze kunsthars met daaraan een vervangende tand of kies. Nadeel hiervan is de beïnvloeding van de spraak; voordeel de stevigheid. Een alternatief kan worden overwogen in de vorm van een zogenaamde clearoverlay: een dieptrekhoesje waar een losse tand of kleine kies in geklemd wordt. Dit is een onzichtbare oplossing die de spraak niet beïnvloed. Nadeel is de kwetsbaarheid: bij sommigen verslijt het hoesje vrij snel. Er kan dan via het bestaande gebitsmodel  een reserve clearover gemaakt worden. Bij verlies van één niet zichtbare kies wordt i.h.a. aangeraden geen vervanging te laten maken.

Nazorg

Een goed geplaatst, vastgegroeid en goed onderhouden tandheelkundig implantaat zal kunnen fungeren als een permanente tandvervanging. Voorwaarde is evenwel dat u dagelijks een adequate mondhygiëne uitvoert. De basis van implantaten is rond en er dient dagelijks rondom gepoetst te worden met borstel en ragers. U krijgt daar uitgebreid instructie voor. Onderzoek en ervaring laat zien dat regelmatige controlebehandelingen en een toereikende mondhygiëne essentieel zijn voor een blijvend goed resultaat.

Er is dus een aantal variabelen, dat het op voorhand onmogelijk maakt te zeggen wat bij u de het beste zal zijn. Dat maakt het noodzakelijk vooronderzoek te verrichten alvorens een begroting kan worden gemaakt. De implantoloog vertelt u graag meer hierover na het vooronderzoek.

Peri-implantitis

” Liever glad , dan ruw”.  Lees hier het gepubliceerd artikel.