KLACHTENREGELING

De medewerkers van Van Gils & Lie Tandartsen vinden een zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, over de wijze waarop u bent geïnformeerd, de benadering naar u toe en hoe zaken georganiseerd zijn.

Als u een klacht heeft of ontevreden bent kunt u dit het beste met de behandelaar bespreken. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. Een gesprek kan verhelderend werken en kan uw ontevredenheid wegnemen. Voor de behandelaar is het belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan zoeken naar een gezamenlijke oplossing.

Heeft u daarnaast nog vragen? Dan kunt u terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP kan algemene vragen beantwoorden over een behandeling. Telefoonnummer: 0900- 2025012 (€ 0,90 per gesprek).

Klachtencommissie

Komt u samen met de tandarts niet tot een bevredigende oplossing dan kunnen we u adviseren uw klacht per brief aan de KNMT( Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde) voor te leggen.

U kunt dan gebruik maken van de KNMT Klachtenregeling, waar Van Gils & Lie tandartsen bij zijn aangesloten.

De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector(WKCZ) aan iedere zorgverlener stelt.

Meer informatie over de KNMT Klachtenregeling kunt u schriftelijk opvragen via Postbus 4141, 3430 CA Nieuwegein.