NIEUWS

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2 per 1 augustus

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus mogen mondzorgverleners een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

Update, 24 april, hervatten van de reguliere mondzorg op aangepaste wijze

Waarom hervatten wij de mondzorg?
De mondzorg was al voor de Corona crisis op een dermate hoog hygiënisch niveau dat het verantwoord was om in tijden van een virus epidemie te kunnen werken. Uit onderzoek in Wuhan, China en in Italië is gebleken dat tandartsen en het ondersteunend personeel heel weinig geïnfecteerd zijn geraakt (0,47%). In Italië zijn er wel gevallen bekend, maar die waren terug te leiden tot sociale contacten en niet tot werkcontacten.
Van belang is dat er vooraf een duidelijke selectie plaatsvindt opdat mensen met ziekteverschijnselen niet behandeld of gezien worden. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van het RIVM. Zij gaan er van uit dat mensen die eventueel besmet zijn en geen ziekteverschijnselen hebben, zelf niet besmettelijk zijn.

Wie kan bij ons (nog) niet terecht?
1. Uiteraard dient iedereen die Covid-19 verschijnselen heeft of denkt te hebben thuis te blijven. Hen wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts bij ernstige klachten. Heeft u verschijnselen en ernstige mondklachten dan kunnen wij u telefonisch helpen met evt. medicatie. 
2. Mensen met een verzwakte afweer of verminderde gezondheid. Hierbij wordt gedoeld op mensen met ademhalingsproblematiek (COPD en of Astma), mensen die zwaarlijvig zijn of diabetes hebben, hartzwakte hebben of zij die chemotherapie of afweer onderdrukkende medicatie gebruiken, zoals na orgaan transplantatie, dan wel zij die een verminderde afweer hebben door bijv. het ontbreken van de milt, of vanwege medicatie tegen reuma of vanwege nierziekte.
Voor deze patiënten geldt dat wij u in uw eigen belang moeten vragen langer geduld te hebben. Wij hebben ons hele patiëntenbestand gescreend op deze eventuele problematiek en zullen wanneer u belt voor het maken van afspraken deze gegevens steeds ter hand nemen.

Wie kan wel bij ons terecht?
Voor alle overige patiënten, die zich gezond voelen, geldt dat zij weer afspraken kunnen maken. Voor hen die nog afspraken hadden is het verstandig contact op te nemen om deze te bevestigen, dan wel te verplaatsen. We zullen actief de patiënten die de afgelopen 6 weken niet mochten komen bellen voor afspraken. Wij gaan er op voorhand van uit dat behandelingen die reeds gepland stonden door zullen gaan. Behandelingen bij patiënten met een verhoogd risico zullen echter worden afgezegd.
Reguliere controles komen iets later aan de orde.

Wat is er voor u veranderd ?
We vragen u op tijd te komen, d.w.z. niet eerder dan enkele minuten tevoren, opdat er zo min mogelijk mensen in de wachtkamer gelijktijdig hoeven te verkeren. Wij hebben het aantal stoelen in de wachtkamer gehalveerd. Wij doen ons best behandelingen niet uit te laten uitlopen en verder verzoeken we u na de behandeling kortstondig te verblijven. Gaat u vooraf thuis naar het toilet en poets uw tanden ook vooraf thuis.
Komt u zo veel mogelijk alleen. Als dat niet gaat, of wanneer dit echt onwenselijk is neemt u maximaal 1 persoon mee. Ouders kunnen maximaal met 2 kinderen gelijktijdig komen. Eventueel kunnen overige kinderen een andere keer komen, dan wel verzoeken we u hen buiten / in de auto te laten wachten.
We verzoeken u zich aan te melden met de QR- code van uw afspraakkaartje of afspraakbevestiging.
Tevens vragen wij u (en de eventuele noodzakelijke begeleider) bij binnenkomst de handen met zeep te wassen. Daarna wordt u verzocht niet meer met de handen aan het gezicht, of telefoon te komen.
Wij hebben de tijdschriften in de wachtkamer met opzet verwijderd.
U bent al lang van ons gewend dat we met handschoenen en mondkapjes werken en dat wij onze handen frequent desinfecteren. Wat u mogelijk niet zag is dat wij regelmatig de deurkrukken en trapleuningen desinfecteren. Verder dragen wij nu extra een veiligheidsbril of face shield. Ook werken onze medewerkers volgens een aangepast rooster, zodat wij niet allen gelijktijdig opstarten, lunchen en afsluiten.

Als u een afspraak heeft, maar toch klachten ontwikkelt kan de afspraak niet door gaan. Wij zullen slechts mensen toelaten waarvan wij weten dat ze gezond zijn. Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, verzoeken wij u om de afspraak te annuleren.
 Heeft u nu corona besmetting?
 Heeft u nu huisgenoten met corona?
 Bent u korter dan 2 weken genezen van corona?
 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (>38C)?
 Heeft u huisgenoten met deze klachten?
 Bent u in thuisisolatie?
 Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 Bent u verkouden door hooikoorts?

Hopelijk gaat het goed met u en blijft dat zo. Zorg ondertussen goed voor elkaar en blijf uw tanden en kiezen met aandacht poetsen met fluoride houdende pasta en blijf vooral stoken en ragen.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
Team Van Gils & Lie tandartsen

Wij vragen uw medewerking voor besmetting preventie van het  Covid -19 virus

  • Geen handen schudden s.v.p.
  • Handen wassen bij de poetshoek (voor het toilet)
  • Niet met uw vingers aan uw gezicht of in uw mond zitten
  • Wij desinfecteren de handgrepen van de deuren regelmatig met alcohol
  • Bij binnenkomst wordt uw temperatuur gemeten met een infrarood thermometer
  • Wij vragen u afstand te houden, minimaal 1,5 m, in de wachtkamer en bij de balie
  • https://www.allesoverhetgebit.nl/nieuws/coronavirus-heb-je-een-afspraak-bij-de-tandarts/

De richtlijnen vastgelegd in Richtlijn Infectiepreventie voor Mondzorgpraktijken ( WIP-richtlijn) zoals de Mondzorg die nastreeft lijken toereikend te zijn om Covid-19 preventie na te streven.
Lees hier het artikel van Prof. Dr. G.A. van der Weijden

Gastredacteur Peet van Gils

Het Dentista 2019 /4 nummer met thema Parodontologie verzorgd door gastredacteur Peet van Gils.

MBO stagiaire tandartsassistent

  Wij leiden tandartsassistenten op en bieden een stageplaats aan voor een 2e of 3e jaars MBO student Tandarts assistent.

Door werkzaamheden aan de trambaan Beneluxbaan voorlopige nieuwe situatie in 2020 : Vanaf maandag 7 januari 2019 is de halte Kronenburg van tram 5 en metro 51 niet meer in gebruik. Voor tram 5 is de nieuwe halte Biesbosch in gebruik. Vanaf 9 maart 2020 zal de halte Kronenburg wel weer geopend zijn voor tram 5. Per 3 maart 2019 neemt pendelbus 55 de route van metro 51 in Buitenveldert en Amstelveen over tot januari 2021.

Het autoverkeer kan bij Kronenburg en Zonnestein de Beneluxbaan weer oversteken via de nieuwe, aangelegde zuidelijke wegdekken.

Onderzoek wijst uit dat implantaten bij ouderen niet minder goed werkt dan bij jongeren.

Klik hier voor het wetenschappelijk artikel uit The Clinical Oral Implants Research 2017.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Met trots kunnen wij melden dat u onze praktijk met een 8.6 heeft gewaardeerd. Hartelijk dank voor uw feedback en verbeterpunten.

Maandagavond extra openstelling bij de tandarts en  mondhygiënist

Om u op korte termijn een afspraak te kunnen geven is er elke maandagavond een extra openstelling tot 20:00  uur. Belt u met onze receptioniste voor het maken van een afspraak.

Waarderingssites

Op internet bestaat de mogelijkheid om je zorgverlener te beoordelen. Zo kunnen anderen zien hoe de zorgverlener gewaardeerd wordt. Wij zouden het op prijs stellen als u Van Gils & Lie tandartsen waardeert op één van de volgende sites (of op beide!):

Klik hier om ons te waarderen op ZorgkaartNederland

Team van Gils & Lie tandartsen volgen:

U kunt ons actief volgen op https://www.facebook.com/vangilsenlie