OPLEIDING-CERTIFICERING

ruimte voor lezingen en nascholing

In het BIGregister (www.bigregister.nl) kunt u nagaan of uw tandarts wel echt een officiële tandarts is. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat onder andere apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent.

Drs. F.N. Lie A Njoek

BIGREGISTER 2016

Drs. P.C. van Gils MSc

BIGREGISTER 2016

Differentiatie:

Parodontoloog Peet van Gils richt zich op de diagnose en behandeling van ernstige tandvlees aandoeningen (parodontitis) en het plaatsen van implantaten ter vervanging van ontbrekende gebitselementen.

De parodontologie is een differentiatie binnen de tandheelkunde. De parodontoloog heeft daartoe in aansluiting op de opleiding tot tandarts een driejarige fulltime Master of Science opleiding Parodontologie en Implantologie gevolgd.

Alleen de tandartsen die deze opleiding hebben gevolgd en zijn gevisiteerd, mogen de titel ‘‘Erkend Parodontoloog NVvP” gebruiken. Kijk op www.nvvp.org voor een overzicht van de door de NVvP erkende parodontologen

CERTIFICERING

KRT- Kwaliteitsregister Tandartsen

Tandarts Fanny Lie A Njoek is ingeschreven in het KRT- Kwaliteitsregister Tandartsen.

Zij is lid van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry ( DAED), de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie ( NVvE) en de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie ( NVvGd).

Wij respecteren de vastgestelde gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen en streven kwaliteitsbevordering na. Wij houden onze vakkennis up to date door zowel bij- en nascholing als door vakinhoudelijk overleg met collega’s. En natuurlijk hebben we persoonlijke aandacht voor onze patiënten.

NVvP (Nederlandse Vereniging Parodontologie)

Tandarts Peet van Gils is bevoegd en erkend Parodontoloog door de NVvP (Nederlandse Vereniging Parodontologie) als tandarts-parodontoloog.

NVOI ( Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie) Tandarts Peet van Gils is bevoegd en erkend door de NVOI ( Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie) als tandarts- implantoloog.

KRM- Kwaliteitsregister Mondhygiënisten van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten

Het KRM is het toonaangevende, openbare register voor de professionele mondhygiënist, met hoge kwaliteitseisen  namens de eigen beroepsgroep. Het KRM stimuleert de deskundigheidsbevordering met een hoge, meetbare kwaliteitsnorm op het gebied van bij- en nascholing.

Onze preventie-assistenten hebben de officiële opleiding tot preventie-assistent gevolgd aan ACTA ( Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) en EDIN ( gecertificeerd opleidingsinstituut voor tandheelkunde). Zij zijn tevens bevoegd tot het geven van anesthesie.

Onze tandarts assistentes zijn bevoegd tot het maken van röntgenfoto’s.

Wij blijven graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Dat betekent dat er veel aandacht is voor bij- en nascholing  en begeleiding zowel binnen de praktijk als via erkende opleidingen en cursussen. Dit geldt voor ons hele team.