TARIEVEN 2013

bij codes met ● worden materiaal- en/of techniekkosten bijgeteld.

Code M/T Omschrijving tarief (€)
C

I Consultatie en Diagnostiek

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle 20,52
C13 Probleem gericht consult 20,52
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese 20,52
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 97,18
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27,00
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 53,99
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis 16,20
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 43,19
C85 Weekendbehandeling 20,52
C86 Avondbehandeling 20,52
C87 Nachtbehandeling 20,52
d. Geen formele NZa codes
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
C90 Niet nagekomen afspraak
X

II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S

X10 Kleine röntgenfoto 15,12
X21 Kaakoverzichtsfoto 64,79
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 64,79
X24 Schedelfoto 29,15
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 129,58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 53,99
M

III PREVENTIEVE MONDZORG

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,10
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,10
M03 Gebitsreiniging 12,10
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 24,30
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,20
M10 Fluoride applicatie, methode I 27,00
M20 Fluoride applicatie, methode II 21,60
M61 Mondbeschermer 24,30
A

IV VERDOVING

A15 Oppervlakte verdoving 7,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,50
A20 Behandeling onder algehele narcose 282,02
B

V VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27,00
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,00
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,82
V

VI VULLINGEN

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,80
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,20
V70 Parapulpaire stift 10,80
V80 Wortelkanaalstift 18,90
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,10
V11 Eénvlaksvulling 21,60
V12 Tweevlaksvulling 35,09
V13 Drievlaksvulling 45,89
V14 Kroon van plastisch materiaal 64,79
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 64,79
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling 10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling 21,60
V30 Sealen eerste element 24,30
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 13,50
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,40
E

VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 20,52
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 37,79
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 29,69
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 43,19
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten 45,50
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 97,18
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 140,37
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 183,57
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 226,76
E85 Elektronische lengtebepaling 13,50
E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting 16,20
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 43,19
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug 32,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,00
E53 Verwijderen van wortelstift 37,79
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,00
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,00
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 37,79
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,00
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 75,59
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 48,59
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 40,49
E64 Afsluiting van open wortelpunt 43,19
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 53,99
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,00
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 43,19
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,20
E97 Uitwendig bleken per kaak 67,49
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping 27,00
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,80
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,60
E44 Verwijdering spalk 5,40
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam 10,80
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand 107,98
E32 Premolaar 151,17
E33 Molaar 194,37
E34 Aanbrengen retrograde vulling 21,60
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 75,59
E37 Kijkoperatie 64,79
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 72,89
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 53,99
R

VIII KRONEN EN BRUGGEN

a. Inlays en kronen
R08 Eenvlaks composiet inlay 64,79
R09 Tweevlaks composiet inlay 124,18
R10 Drievlaks composiet inlay 161,97
R11 Eenvlaksinlay 97,18
R12 Tweevlaksinlay 151,17
R13 Drievlaksinlay 215,96
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 27,00
R24 Kroon 237,56
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 64,79
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 53,99
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 32,39
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 53,99
R33 Gegoten opbouw, directe methode 107,98
b. Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel 161,97
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 80,99
R46 Brugverankering, per anker 53,99
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 134,98
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 27,00
R55 Gipsslot met extra afdruk 27,00
R60 Plakbrug zonder preparatie 107,98
R61 Plakbrug met preparatie 161,97
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 37,79
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,60
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 59,39
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond 59,39
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 32,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,60
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 53,99
R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,00
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 27,00
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 64,79
R79 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 107,98
e. Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening 27,00
R85 Temporaire, volgende voorziening 10,80
R90 Gedeeltelijk voltooid werk
G

IX Kaakgewrichtbehandelingen

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 134,98
G02 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling 86,38
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling 59,39
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen 53,99
G62 Occlusale spalk 145,77
G63 Repositiespalk 215,96
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,00
G65 Indirect planmatig inslijpen 296,95
G66 Biofeedbacktherapie 48,59
G67 Behandeling triggerpoint 59,39
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 53,99
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 Opbeetplaat 59,39
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 80,99
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling 80,99
G12 Centrale relatiebepaling 75,59
G13 Protrale/laterale bepalingen 53,99
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 485,91
G15 Voor het behouden van beethoogte 27,00
G16 Therapeutische positiebepaling 27,00
G20 Beetregistratie intra-oraal 53,99
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 269,95
G72 Controlebezoek MRA 27,00
G73 Reparatie MRA met afdruk 43,19

X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies 40,49
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant 30,23
H21 Kosten hechtmateriaal 5,76
H26 Hechten weke delen 59,39
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 53,99
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,20
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. 53,99
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 64,79
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 48,59
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje 32,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 64,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 86,38
H44 Primaire antrumsluiting 59,39
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 75,59
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie 75,59
H65 Primaire sluiting 145,77
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 75,59
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 145,77
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 102,58
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 172,77
P

XI Kunstgebitten

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 32,39
P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit 27,00
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 53,99
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 80,99
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 161,97
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 59,39
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,20
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 221,36
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 302,35
P31 Wortelkap met stift 134,98
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls 80,99
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 53,99
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief (€), verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,50
P45 Noodkunstgebit 107,98
a. Volledig kunstgebit
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 161,97
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 215,96
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 350,94
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,00
P14 Individuele afdruk met randopbouw 59,39
P37 Frontopstelling in aparte zitting 32,39
P27 Reoccluderen 53,99
P28 Naregistratie en remounten 53,99
P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur 59,39
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 80,99
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,00
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,00
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 32,39
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 43,19
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 37,79
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,79
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 80,99
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 53,99
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 80,99
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 151,17
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,20
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 43,19
P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit 37,79
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,79
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw 80,99
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 53,99
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 80,99
P57 Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk 16,20
P58 Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk 43,19
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 43,19
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 43,19
T

XII TANDVLEESBEHANDELINGEN

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 143,07
T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus 156,57
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,15
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,60
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 83,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 97,18
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 43,19
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 75,59
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 56,69
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 109,06
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 82,07
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 145,23
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 109,06
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 143,07
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 156,57
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 175,47
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 269,95
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) 323,94
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 53,99
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 145,23
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 140,37
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 67,49
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat 116,08
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 94,48
T82 Tandvleescorrectie per element 51,29
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 134,98
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 323,94
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element 107,98
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 175,47
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element 175,47
T88 Kroonverlenging per sextant 323,94
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe postoperatieve zorg, kort 53,99
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 145,23
Diversen
T91 Pocketregistratie 32,39
T92 Parodontiumregistratie 64,79
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 37,79
T94 Behandeling tandvleesabces 72,89
T57 Toepassing lokaal medicament 80,99
T95 (Draad)Spalk 21,60
J

XIII IMPLANTATEN

J97 Overheadkosten implantaten 196,26
J98 Overheadkosten pre-implantologische 111,07
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie 70,19
J02 Verlengd onderzoek implantologie 107,98
J03 Proefopstelling 145,77
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 48,59
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 21,60
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 259,15
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 161,97
J11 Prepareren donorplaats 145,77
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 156,57
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 75,59
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale 32,39
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 91,78
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 91,78
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 140,37
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 64,79
J19 Toeslag esthetische zone 70,19
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak 210,56
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond 75,59
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 124,18
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 80,99
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 27,00
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 48,59
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 178,17
J27 Vervangen implantaat 210,56
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 113,38
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 53,99
J32 Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef 124,18
e. Mesostructuur
J40 Twee magneten/drukknoppen 167,37
J41 Elke volgende magneet, drukknop 37,79
J42 Staaf tussen twee implantaten 221,36
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 70,19
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 27,00
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit 556,10
J51 Onder-klikgebit 361,74
J52 Boven- klikgebit 361,74
J53 Omvorming klikgebit 107,98
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 140,37
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 161,97
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 188,97
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 91,78
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 118,78
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 145,77
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 59,39
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 97,18
h. Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage 151,17
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 188,97
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 215,96
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 242,96
J74 Reparatie zonder staafdemontage 59,39
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 113,38
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 140,37
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 167,37
U

XIV UURTARIEVEN

U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten 145,23
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 12,10
Z

XV ABONNEMENTSTARIEVEN

Z10 Abonnement categorie A 7,02
Z20 Abonnement categorie B 10,80
Z30 Abonnement categorie C 14,58
Z40 Abonnement categorie D 17,82
Z50 Abonnement categorie E 21,60
Z60 Abonnement categorie F 5,94

 

Deze prestatielijst betreft de zogenaamde standaardtarievenlijst

De techniek- en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht en zullen in de te maken begrotingen worden opgenomen. Er is een einde gekomen aan het experiment vrije tarieven. De tarieven worden nu weer bepaald door de Nza (overheid).

 

Garanties

Er wordt garantie gegeven op kroon- en brugwerk (5jr) en restauraties (2jr), uitgezonderd spalken en plakbruggen.
Voorwaarde is dat er van adequate zelfzorg sprake is en dat er minimaal een maal per jaar een periodiek onderzoek plaatsvindt.
Tevens is, afhankelijk van het individuele risicoprofiel, het een voorwaarde regelmatig voor nazorg bij de preventieassistente of de mondhygiëniste te komen. Bij hen met knars- of klemgewoonten wordt het gebruik van een nachtelijke spalk (splint) als voorwaarde gesteld.

 

Voorwaarden

Op alle prestaties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.