Tarieven

De tarievenlijst tandheelkundige zorg kunt u opzoeken in de tarievenlijst_2017 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). Op deze tarievenlijst staan diverse verrichtingen waar techniek- of materiaalkosten bijkomen.

Welke kosten kunt u verwachten voor een eerste consult?

1. bij de tandarts in de algemene praktijk
• Kinderen C11 + 2x X10 eenvoudig € 20,44
• Kinderen vanaf 7 jaar 0.5x C28 + X21+ 2x X10 eenvoudig € 49
uitgebreid € 75
• Volwassenen C22 + C28 + X21 + max. 4x X10 eenvoudig € 79
uitgebreid € 95
2. bij de tandarts voor onzichtbare orthodontie
• 1e consult F121A + F125A+ F155A € 118
• 2e consult F122A + F126A € 77
3. bij de tandvlees-specialist (parodontoloog)
• ontstoken pockets T12 + X21 + max. 8 x X10 eenvoudig € 220
uitgebreid € 341
• recessiebedekking T91 + X10 € 47
4. bij de specialist implantologie (implantoloog)
• eenvoudig J01 + X21 € 124
• complex* C28 + X21 € 161
• onbetand ** J01 + X22 € 124

* Zou er bij het eerste consult tandvleesziekte geconstateerd worden dan dient dat eerst in kaart gebracht te worden en vervalt de eerst genoemde code en wordt T12 opgevoerd, evt. vermeerderd met een aantal solo röntgenfoto’s X10.

** bij een sterk geslonken, (meestal) onbetande kaak met gebrek aan houvast voor een (meestal) onder prothese kan een machtiging worden aangevraagd om vanuit de basisverzekering vergoeding te krijgen voor twee implantaten in de onderkaak en een klikprothese + boven prothese. Houd rekening met kosten eigen risico 385 euro (2017) en eigen bijdrage 17%.