VEEL GESTELDE VRAGEN

Wanneer een implantaat?

Als er behoefte is om een ruimte in het gebit op te vullen door middel van een kroon, brug of prothese wanneer er tanden of kiezen ontbreken.  Hebben de beide buurelementen een kroon nodig, dan kan een conventionele brug soms gunstiger zijn. Vooral door uitneembare prothesen op implantaten te verankeren ontstaat veel meer comfort.

Kan bij iedereen een implantaat geplaatst worden?

Ja, mits er voldoende bot aanwezig is en er geen tandheelkundige of medische contra-indicaties aanwezig zijn.

Hoe werkt het?

Na het plaatsen van het implantaat zal het kaakbot eerst iets wijken, om er in de maanden daarna strak tegen aan te groeien, zodat er een starre verankering ontstaat. Dat gebeurt omdat het lichaam de implantaten niet als lichaamsvreemd herkent. Zoals bij een botbreuk gips gebruikt wordt om de botdelen in onbeweeglijke toestand te laten vergroeien, zo geneest het bot rond een implantaat wanneer het implantaat  in die eerst ca. 6 weken uit functie blijft. Van afstoting is in onze praktijk slechts  in minder dan 1%  van de gevallen sprake. En als het zou gebeuren dan is er weer evenveel kans van slagen in een (kosteloze) tweede ronde. Het is dus een heel voorspelbare behandeling.

Wat zijn de voordelen van een implantaat?

Er is geen afsteuning nodig op de aanwezige natuurlijke tanden zodat deze geen behandeling vereisen. Implantaten helpen de bijtkrachten te verdelen en daarom beschermen ze en verzwakken juist niet de aangrenzende tanden.

Implantaten voorkomen verdere slinking van kaakbot, dat continue blijft optreden na het trekken van tanden en kiezen. Daardoor gaat een kunstgebit zonder implantaten slechter zitten na verloop van tijd.

In het geval van een volledige prothese is het de enige mogelijkheid om de houvast van de prothese te vergroten.

Wat zijn de nadelen van een implantaat?

Er is een kleine kans (ca. 1%)  dat een implantaat niet vastgroeit na het plaatsen. Daarnaast kan bij onvoldoende zelfzorg een implantaat door ontsteking na jaren verloren gaan.  Om deze kans hierop te verkleinen zijn mondhygiëne instructies tijdens nacontroles en periodieke nazorg noodzakelijk.

Implantaat behandelingen zijn niet goedkoop door een aanzienlijk deel aan materiaal en techniekkosten (dit bedraagt ca. 75% van de totale kosten).  In onze praktijk wordt niet bezuinigd op materiaal- en tandtechniekkosten. We geven garantie tot  minimaal 5 jaar. Het uitbesteden van werk naar goedkopere Aziatische landen zou een beperkte besparing op techniek kosten op kunnen leveren tot ca.  125 euro per kroon.  Aangezien er technisch en esthetisch op zou worden ingeleverd is ons beleid deze mogelijkheid niet te bieden.

Wat zijn de resultaten met implantaten?

De succespercentages bevinden zich rond de  95% na 5 tot 10 jaar. Onderzoek en ervaring laat zien dat controlebehandelingen en een blijvend toereikende mondhygiëne noodzakelijk zijn om deze percentages te verkrijgen.

Wat zijn de kosten van een implantaat behandeling?

Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals aantal te plaatsen implantaten, botsituatie, tandvleesconditie en de constructie die op de implantaten geplaatst wordt. Bij het eerste onderzoek wordt er een indicatie gegeven van de kosten waarna een schriftelijke begroting wordt opgesteld welke de patiënt ontvangt. Het is meestal niet nodig alle verloren gegane kiezen met een implantaat te vervangen.

Kom ik voor vergoeding vanuit de verzekering in aanmerking?

Als u aanvullend verzekerd bent dient u de polisvoorwaarden er op na te slaan of u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding. U krijgt van ons een begroting met verschillende tariefcodes. Deze komen in de polisvoorwaarden terug. Ook kunt u uw verzekeraar een kopie van de begroting toesturen en hen vragen wat u terug kan krijgen. Het kan daarbij helpen kosten te spreiden over twee kalenderjaren, door bijv. de kosten van de kroon op een implantaat over de jaarwisseling heen te tillen.

Bij patiënten met een sterk geslonken tandeloze kaak, een extreem droge mond of bijvoorbeeld bij mensen met meerdere niet aangelegde tanden per halve kaak wordt eerst een aanvraag tot machtiging vanuit de basisverzekering bij de zorgverzekeraar in gediend. Ook jongeren tot 18 jaar met ontbrekende voortanden kunnen voor machtiging in aanmerking komen.  Bij positief resultaat hiervan worden afspraken gemaakt voor behandeling.

Als u vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering betaalt u slechts de wettelijke bijdrage. Houdt u daarnaast rekening met het eigen risico voor kosten in de gezondheidszorg van 385 €.

Wanneer kan ik afspraken maken?

In alle andere gevallen geldt dat het aan u is om eventueel contact op te nemen met de receptie voor afspraken. Bij hen is bekend welke afspraken in welke volgorde met de juiste tussentijd kunnen worden ingeroosterd.

Waarom kan botopbouw noodzakelijk zijn?

Wanneer het kaakbot te zeer is geslonken in de breedte,  kan botopbouw noodzakelijk zijn om het implantaat geheel te laten omvatten door bot. Dat is belangrijk aangezien tandvlees niet aan een implantaat vast zit en er hooguit strak tegen aan ligt. De pocket rond een implantaat gevormd door de dikte van het zachte weefsel eromheen moet liever niet te diep en reinigbaar zijn.

Zijn patiënten met een geschiedenis van tandvleesziekte (parodontitis) geschikt voor implantaten?

Mits tandvleesproblemen succesvol zijn behandeld èn het gebit secuur door u en de mondhygiëniste wordt bijgehouden in een gecontroleerd nazorgtraject, kunnen implantaten veilig geplaatst worden met een goed lange termijn perspectief.  Er is evenwel een kleine groep met mensen bij wie het eigen gebit zelfs niet voorspelbaar stabiel te houden is. Zij bezitten vrijwel altijd een combinatie van ongunstige factoren, zoals roken, negatieve stress, ongezond leven, gebrek aan zelfzorg etc.  Het is daarom van belang dat in het eerste gesprek ook deze zaken besproken worden om een risicoanalyse te kunnen maken.

Juist door het benoemen en het afwegen van die eventuele risico’s worden goede langere termijnresultaten behaald. Dat is wetenschappelijk ook in meerdere studies aangetoond. De eerste patiënt bij wie werd geïmplanteerd ooit, had 45 jaar later zijn implantaten nog.  De implantologie als wetenschap, die grotere groepen mensen bestudeert bestaat echter nog niet zo lang (ongeveer sinds de jaren 80 van de vorige eeuw).

En als het toch mis zou gaan?

Na het plaatsen van het implantaat zal het kaakbot eerst iets wijken, om er in de maanden daarna stak tegen aan te groeien, zodat er een starre verankering ontstaat. Dat vindt plaats omdat het lichaam de implantaten niet als lichaamsvreemd herkent. Zoals bij een botbreuk gips gebruikt wordt om de botdelen in onbeweeglijke toestand te laten vergroeien, zo geneest het bot rond een implantaat wanneer het implantaat  in die eerst ca. 6 weken uit functie blijft. Van afstoting is in onze praktijk slechts  in minder dan 1%  van de gevallen sprake. En als het zou gebeuren dan is er weer evenveel kans van slagen in een (kosteloze) tweede ronde. Het is dus een heel voorspelbare behandeling.