VERWIJZEN

Kroonverlenging  

Doel:  het voorspelbaar kunnen restaureren bij aanvankelijk te diepe (toekomstige) restauratieranden, zodat de restauratiegrens geen blijvende irriterende factor is voor stevig en gezond, mooi roze tandvlees.

Wanneer toepasbaar en wanneer niet?

In het geval een kroon geïndiceerd is geldt dat er ca. 2mm omvatting vanaf de plastische opbouwgrens nodig is voor voldoende ferrule effect . Daarbij komt de noodzaak om 1.5 – 2mm bindweefselaanhechting voor de gingiva te respecteren, gerekend vanaf het
bot, zodat de toekomstige kroonrand  geen zogenaamd biologische breedte probleem veroorzaakt.
Met andere woorden gerekend vanaf het bot is er ca. 3.5 – 4mm hoogte nodig tot
de caviteit, c.q. breuklijn. Dat kan worden bereikt middels een kroonverlengingsprocedure, waarbij tijdens een opklap 0 – 4 mm aanhechting opgeofferd dient te worden, afhankelijk van bovenstaande maatgeving. Om voorspelbaar te kunnen werken betekent dit in de praktijk dat er bij de buurelementen soms ook iets van correctie nodig is om geen angulair botverloop te introduceren.  In de esthetische zone kan dat betekenen dat het er niet fraaier op wordt. Dan is een andere oplossing soms beter (brug of implantaat). Maar bijv. bij onderpremolaren is daar meestal geen sprake van. Dreigt er een serieus furcatieprobleem te ontstaan dan is een implantaat soms aantrekkelijker.

Bij twijfel tot de juiste indicatie kan er (per mail) een solo van het betreffende element worden ingestuurd en zal per omgaande worden beantwoord. Het is ook prima de patiënt in te sturen voor overleg.

Wat is de planning, wanneer kan er worden vervolgd met de behandeling?

Vooral bij angstige patiënten is kennismaking en overleg vooraf verstandig, zodat ik kan uitleggen hoe de procedure verloopt en men vertrouwen opbouwt. Wil men zich
direct laten behandelen dan kan is dat ook prima. Het is dan handig een verwijzing,
liefst per mail met NAW gegevens en evt. solo te sturen en aan te geven dat
het om een kroonverlenging gaat. We roosteren er ca. 60′ voor in.

De patiënt dient 3x daags te spoelen met CHX  gedurende 14 dagen tot we na 14 dagen de hechtingen eruit halen. Dan wordt er intra orale instructie met ragers gegeven. De genezing is in de regel 4 weken na de flap  voldoende gevorderd voor u  als behandelaar om verder te kunnen gaan met de restauratie.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen ca. 180 – 260 euro, al naar gelang de uitgebreidheid van de behandeling.  Is behandeling tussen twee elementen nodig dan 180 euro, maar bij twee of meer elementen al gauw 260 euro.