COMMUNICATIE

Wij zullen zo spoedig mogelijk na een consult, in ieder geval binnen 10 dagen u een brief sturen met een verslag van hetgeen is besproken met uw patiënt, voorzien van de onderzoeksgegevens. Een kopie van de brief gaat naar uw patiënt. Als er in de brief het verzoek is aan u om actie te ondernemen of om het voorgestelde plan te bespreken met uw patiënt, dan is de afspraak altijd dat uw patiënt contact met u opneemt.

De patiënten worden schriftelijk verzocht in te stemmen met communicatie via email. Als u dat ook op prijs stelt dan gaat onze voorkeur daarnaar uit. Het blijft evenwel mogelijk de communicatie in geprinte versie te ontvangen. U kunt dat bij onze receptioniste kenbaar maken.

Het principe geldt dat u de regisseur bent in het verwijsverhaal en dat wij dat altijd in acht nemen.
Als u overleg wilt of vragen heeft van vertrouwelijke aard dan kunt u bellen naar het verwijzersnummer:  020 – 851 26 73  of naar 06 – 12 58 46 89.

Het kan ook handig zijn een email te sturen naar peet@vangilsenlie.nl