PRAKTIJKVISITATIE

In onze praktijk zijn we bezig met het verbeteren van de kwaliteit op diverse vlakken, zoals klantgerichtheid en patiënt perspectief (hoe ervaart u het in de praktijk), hygiëne en professioneel handelen, organisatie en communicatie,  implementeren van de wet- en regelgeving en nascholing en bekwaamheid van zowel tandarts als medewerkers.

Over kwaliteit en praktijkvisitatie- publicatie in het Nederlands Tandartsenblad.

Fanny Lie A Njoek werd als eerste tandarts in Nederland gevisiteerd door 2 daartoe opgeleide collega’s, met als doel te beoordelen of zij en de praktijk voldoen aan de normen van de professionele standaard. Fanny heeft het visitatietraject met goed gevolg afgelegd en daarvoor een certificaat ontvangen.

Lees hier het artikel uit Het Nederlandse Tandartsenblad
pdf visitatie

Peet van Gils is erkend Parodontoloog door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie   (NVvP).

         Elke 5 jaar vindt visitatie plaats door de NVvP en de NVOI.

Tevens is Peet van Gils visiteur voor de NVvP en de NVOI ( Nederlandse Vereniging voor  Orale Implantologie).